Siniset - mitä toivot uudelta puolueelta?


(Marjatta Jokipolvi) #21

Juuri näin, oikein odotan sitä, että maakuntavaltuusto tulee saamaan muutosta pienempien kaupunkien ja kuntien avuksi.! Hyvä, että löytyy sille asialle kannattajia.


(Petri Kaunisto) #22

Tämä aihe olisi sopinut toiseenkin ketjuun, mutta laitanpa sen nyt tänne :slight_smile: Kuten tässä artikkelissa hyvin todetaan, työn määritelmä on murroksessa. Yhä useampi työllistää itsensä joko sivu- tai päätoimisesti kevytyrittäjänä. Tätä termiä ei kuitenkaan laki tunne ja artikkelista voi lukea tämän mallin kipukohdat. Jos halutaan edelleen kasvattaa työllisyysprosenttia, tulisi tämä epäkohta korjata. Työn tekeminen pitäisi olla aina kannattavaa työntekijälle, mutta jos viranomaiset tulkitsevat kevytyrittäjän päätoimiseksi yrittäjäksi esimerkiksi työttömyysturvasta päätettäessä, jää kevytyrittäjä ilman tukea jos ei ole itse ottanut yrittäjälle tarkoitettua työttömyysvakuutusta. Se puolestaan on niin kallis, että ennemmin kannattaa jättää työ tekemättä. Eli tällainen sosiaaliturvaloukku tulisi korjata mitä pikimmiten!


(Eini Määttä) #23

Yrittäjäksi luetaan sellainen henkilö, joka tekee työtä useammalle asiakkaalle. Jos edellä mainittu “kevytyrittäjä” tekee töitä vain yhdelle toimeksiantajalle, hän on palkansaaja, riippumatta siitä, mitä kautta palkka juoksee (sillä ei liene merkitystä).
Henkilökohtaisesti näen PetriKn esimerkin “palkan laskuttamiskikasta”, vähän niin kuin veronkierronkin. Siinä on ehkä muut intressit saada henkilö työllistymään kuin yrityksen aloittamisen helpottaminen. Äkkiseltään näen kyseisen toiminnan vain uudeksi yritysmuodoksi, kuten esim. rekryfirmatkin ovat tulleet aikanaan. Mitään ei hoideta enää suoraan yrityksen kautta.
Yksityisyrittäjä jolla ei ole yhtiömuotoa, voi kirjata itse tulonsa ja menonsa, mutta verottajan ja itsensäkin kannalta suosittelen käyttämään kirjanpitäjää tai hyvää tilitoimistoa, joka on samalla yrittäjän tukena monessa asiassa.
Mielestäni ammatin- ja liikkeenharjoittajan, kuten verottaja taitaa vieläkin kutsua niitä, joita yleensä kutsumme yhteisellä nimellä yrittäjiksi, alkutaipaleelle pitäisi saada muita helpotuksia mm. YEL-maksu vapaaehtoiseksi ja YEL-tulon alarajaa tulisi huomattavasti nostaa. YEL-eläkettä pitää muutenkin kehittää samaan suuntaan kuin palkansaajan eläkemaksuja.
Palkkatyöstä työttömäksi jääneiden ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan ei saisi kajota ainakaan ensimmäisenä vuonna, vaan vasta esim. toisesta tilikaudesta lähtien ja silloinkin otettaisiin vain puolet verotettavasta tulosta huomioon, kuten palkkatyössäkin. Ensimmäisen vuoden jälkeen näkee, miten oma työ kannattaa tai kannataako se niin paljon, että voisi siirtyä yrittäjän eläkekassaan jne.
Yrittäjäksi ei voi ryhtyä kuka tahansa, vaan sekin on monen asian summa ja ennen kaikkea siihen vaaditaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Ei riitä, että on joku tuote, vaan täytyy tietää, miten tuote saadaan poikimaan rahaa, markkinoidaan jne.
Aihealue on kaikkinensa niin laaja ja monia mahdollisuuksia täynnä, että tuossa tuli vain riipaistua sieltä täältä.


(Eini Määttä) #24

Yksi ihminen, vaikka olisi kuinka älykäs, ei voi tietää ja huomata kaikkia asioita, eikä tarvitsekaan.
Sen vuoksi on tärkeää kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan, mikä liityy aiheeseen, sillä päätöksenteko tarvitsee teorian ja tilastojen lisäksi eniten käytännön tietoa esim. varsinkin SOTE-alueella, mutta muutoinkin.

On myös tärkeää, että asioista keskustellaan puolueen sisällä myös ihmiseltä ihmiselle, eikä vain täällä mesessä ja fasessa jne. Täällä tekstimuodossa ei aina saa muodostettua mielipidettään sellaiseksi, mitä tarkoittaa. Ilmeet, eleet, äänenpaino jne. parantavat oikean samoman perillemenoa haluamallaan tavalla.

Kaikkea mitä täällä keskustelemme ei tarvitse ottaa mukaan puolueohjelmaan tai vastaaviin, mutta keskustelusta voi poimia ne asiat, jotka tuntuvat kaikille puolueen jäsenille yhteisiltä ja ovat posiiivisella tavalla nostamassa puoluetta maailmankartalle, kiinnostavana ja innostavana sekä ennen kaikkea luotettavana yhteistyökumppanina eri tahojen välillä. Asiallisella toiminnalla puolue saa paljon aikaan, mutta ei toisia moittimalla. Eri mieltä olevankin kuunteleminen on tärkeää. siitä voi joskus oppiakin jotain.


(Waltteri Turunen) #25

Mie olen melko naiivi ja kokematon yhteisten asioiden hoitamisessa, mutta tarjoan silti oman mielipiteeni arvostelulle.

Mitä toivon uudelta puolueelta? Sitä mitä muilta puolueilta ei saa. Suhmurointivapaata yhteisten asioiden hoitamista.

Tahdon ehdottomasti, että Siniset eivät aja minkään intressiryhmän etuja yhteisen hyvän yli (jolla tässä tapauksessa tarkoitan perusoikeuksien ja -vapauksien takaamista kaikille ihmisille sekä minkäänlaisen hyväksikäytön estämistä.)

En tiedä kuinka puolueen poliittiset kannat muodostetaan ja voi olla, että puhun puutaheinää, mutta mielestäni, kun muodostetaan puolueen kantaa johonkin kysymykseen, kuunnellaan kansaa. Selvitetään vaikutukset eri sidosryhmiin ja kehrätään eri osapuolien toiveista yhteisen hyvän sininen lanka.

Tästä langasta kudotaan puolueen virallinen, pitkäaikainen Kanta™, jota ei muuteta kevein perustein. Syyt valittuun kantaan pidetään läpinäkyvästi mukana, jotka pakottavat miettimään ne kunnolla. Kun ne on mietitty vahvoiksi, niihin voidaan vedota keskustelussa ja jälkikäteen tarkastella, sillä jos syihin vaikuttavat olosuhteet muuttuvat merkittävästi, täytyy myös ohjelman olla muutettavissa.

Haluan myös, että puolueemme ei ole suoran demokratian kannalla vaan edustamme kansaa eli teemme päätöksiä kansan puolesta. Vastaamme päätöksistämme kannatuksella. Tuotamme tietoa päätösten syistä ja vaikutuksista, joihin voidaan nojata keskusteluissa.

Nämä asiat tulivat mieleeni näin työpäivän keskellä ja aiheuttivat työnantajalleni puolen tunnin työpanostani vastaavan tappion. Se käytetiin kuitenkin hyvään tarkoitukseen ja lupaan tehdä koko päivän hieman ahkerammin töitä.


(Tiina Elovaara) #26

Viikonloppuna Oulussa käsittelyssä useita ohjelmia.
Julkistamisesta en tiedä, Ahvan Tiina ja Sampo tietää varmaan tarkemmin.


(Eini Määttä) #27

Vanha sanonta: Virheistä oppii.
No, ne jotka antavat muiden tehdä virheet, eivät itse halua oppia uutta, vai?
Henkilökohtaisesti toivon saavani perusteluja eriävään näkemykseen, jota en itse ymmärrä.
Koulussa jo äidinkielenopettajamme vaati, ettei riitä pelkästään, että joku on hyvä tai huono, vaan se pitää perustella, miksi, miten… Hän varmasti älähtäisi, jos kuulisi muotisanan mahtava, joka tarkoittaa aivan muuta kuin, missä kohtaa se ilmaistaan, media- tai muusta seksikkäästä puhumattakaan.
Ehkä tuolta kaukaa juontaa, ja tietysti luonnevikaakin siinä on, etten voi markkinoida sellaista asiaa täysillä, mitä en itsekään ymmärrä, enkä kykene siten perustelemaan.


(Toivo Kinnunen) #28

Sanonta virheistähän opimme kantapään kautta luultavimmin sopii jokaiselle ,mutta .Kasvatukseen tuli muutos 70 luvulla kun Kouluissa muutettiin kasvatuksen medotit täysin pieleen. ,joka on nykyisin nähtävillä jopa lähes jokaisessa maassa. Ei kunnioiteta kasvatti vanhempiamme kuten ennen ,joka on nähtävinä Suomenkin asutus keskuksissa ja kodeissakin vastuuttomalla käytöksellä. Sananparsi Kissakin kasvattaa pentunsa on unohtunut täysin .


(Eini Määttä) #29

Korvaani hieman särähti mutta-sanan jälkeen kirjoittamasi: Kasvatukseen tuli muutos 70-luvulla, kun Koulussa muutettiin kasvatusmetodit… Kasvatushan lähtee Kotoa. Koulun tehtävä on olla tukena ja päinvastoin, koulu on tietyiltä osin vanhempien tukena.
Muistan vielä hyvin, kun istuin opettajien ja vanhempaintomikuntien jäsenten kanssa Oulun kauppaoppilaitoksella juuri kyseisen aiheen tiimoilta. En muista oliko siellä myös vanhempia, mutta aiheena oli mm. se, kun vanhemmat yrittivät sälyttää kasvatustehtävää kouluille ja syyttelivät koulua milloin minkäkin kasvatustehtävän laiminlyönnistä.
Keskioluen vapautumisen myötä mm. tuli muotiin nk. vapaa kasvatus, mitä monet vanhemmat noudattivat 60-70-lukujen vaihteessa ja vielä paljon sen jälkeenkin osa vanhemmista. Tuli sanonta: Kasvatamme lapsistamme aikuisia, emmekä lapsia. Tämähän näkyy erityisesti nykyaikana. Lasten ei anneta olla lapsia, vaan he puetaankin, kuten aikuiset.
Kyllä lasten täytyy saada olla lapsia. Vanhemmat ovat niitä, jotka opastavat ja ohjaavat lapsia asialliseen käyttäytymiseen ja myös kunnioittamaan toisia ihmisiä, erityisesti juuri vanhempia ihmisiä ja vanhempiaan.
Tänä päivänä ne “kuuluisat” 70-luvun alun kasvatit ovat pian 50-vuotiaita.
Kotonani ja omassa perheessäni on kyllä lapset kasvatettu ja koulussakin opetettu kunnioittamaan vanhempia ihmisiä ja myös opettajia. Samoin heidän perheessään lapset ovat sen oppineet kotaan.


(Toivo Kinnunen) #30

Täytyy mainita noista ELY keskuksista jotka pilasivat mahdollisuudet saatuani Patenttin omakotitalojen ja myös muihin asuntoloihin Komposti laitteeseen joka toimisi läpi vuodenkin ilman keskeytystä ja olisi yhtä halpa nykyisiin verrattuna. Ei ollut varaa sijoittaa itse eikä kukaan nykyisistä valmistajista kiinnostunut . Saapa nähdä tekevätkö itse tulevaisuudessa siitä omansa tuotteen.Kyllä tuulivoimalle ovat avustuksia tuputtaneet ,joka on mennyt ulkomaisille sijoittajille lähes täysin vain roposet jäänyt suomeen.


(Toivo Kinnunen) #31

Mielipiteeni noista Tuuli voimaloiden Valtiomme tuki miljaardeista ,ne olisi poistettava kokonaan ja Tukea Suomalaisia AurinkoPaneeli virmojen Uutuus tuotteita, jotka ovat kolme kertaa tuottavampia edellisiin vanhoihin Aurinko Paneeleihin verrattuna ja pitempiaikaisia. Sillä Euromäärällä joka nyt menee Ulkomaisille Suuryrityksille Noihin tuuli villityksiin.


#32

Tutkimuksen mukaan emme ole huolemme kanssa yksi. Suomalaisista suurin osa haluaa pitää koko maan asuttuna
"Tulokset ovat varsin selvät: lähes neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että valtion pitää turvata palvelut koko Suomen asuttuna pitämiseksi.
Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna 11.–19. kesäkuuta ja siihen vastasi 1 012 yli 15-vuotiasta suomalaista.
//// Keskustelu aluekehityksestä on ollut sangen eliittivetoista. Tavallisen kansan mielipide on tähän asti sivuutettu tai sitä ei ole otettu huomioon."

Asia liippaa melko läheltä myös tärkeänä pidettyä huoltovarmuutta joka on nykyisellään herkkä vahingoittumaan luonnon järjestämistä yllätyksistä.


(Marjatta Jokipolvi) #33

Vaikka olen kolmannen polven tamperelainen minua harmittaa sanattomasta tuollainen metropoli röyhistely.Ja palveluihin ei riitä rahaa.Siinä viedään koko kaupungin imago rakennusliikeiden halujen mukaan.Ja julkisuudessa esiintyy mm.Uudenmaan mielipiteenä kuinka he maksavat maaseudunkin elämisen. Mutta mun mielestä se on siellä itseaiheutettua, halutaan lisää työväkeä ja asuntoja. Mutta jättämällä nämä laajemmushalut, työpaikkoja voi syntyä ja synnyttää muuallekin.Tätä kaikkiea pitää nyt yllä suhteellisen pieni hyvä eliitti-velijärjestelmä.Sulle mulle.
Maakuntahallinto onnistuessaan voi saada aikaan muutosta.Todella koko kansaa edustavista henkilöistä on pula. Oma napa tahtoo tulla esiin, kun asioiden alkuun päästään.Kuitenkin luotan Sinisiin ,että toiminnallaan he edustavat kansaa tasa-arvoisesti ja järkevästi.koska takana olevia ismejä eikä muita järjestöjä ole.


#34

Maakuntavaltuutettujen pitäisi olla todellakin maakuntien edustajia. Lakiin pitäisi kirjata, ettei sama henkilö saisi olla yhtä aikaa kansanedustaja ja maakuntavaltuutettu (tai edes kunnan- tai kaupunginvaltuutettu). Valitettavasti hillotolpat ovat tärkeämpiä kansanedustajillemme kuin järkevien rakenteiden luominen. Voisiko Siniset alkaa ajamaan tätä?

Mitä tulee maan asuttuna pitämiseen, on lyhytkatseista ajaa kaikki Pohjois-Suomen infra alas vain siksi koska väki vähenee. Ilmastonmuutoksen myötä Pohjoinen muuttuu entistä asuttavammaksi, ja Jäämeren reitti luo sinne myös taloudellisia mahdollisuuksia. Jos pohjoisessa ei ole tieverkostoa ja perusinfraa, niin Suomi menettää tämän mahdollisuuden Norjalle ja Venäjälle. Olisi parempi hiukan maksaa siitä että Pohjoisessa säilyy ainakin jonkinlainen asutus ja elinkeinot, ja vaikkei säilyisikään niin pidetään ainakin jalka oven välissä ja tie- ja rautatieverkot kunnossa. Unohtamatta myöskään matkailua, joka tulee toivottavasti lisääntymään aasiasta päin.

Suomi on pinta-alaltaan kuitenkin aika suuri maa, ei ammuta itseämme jalkaan jättämällä suurinta osaa siitä hunningolle.


(Marjatta Jokipolvi) #35

Jo pitkän aikaa on puhuttu tuulivoimaloitten kohtuuttomasta tuesta.Onko meillä osaavia joilla mahdollisuus neuvoa tms. ? Toivon, että saat jostain tukea laitteellesi.Yritä vielä vaikka jotain pienempää firmaa.


(Marjatta Jokipolvi) #36

Hyvä Valtteri! Suhmurointivapaa politiikka kannattaa jatkossakin pitää mielessä. Oikeasti, aidosti,rehellisesti kansaa kuunnellen eteenpäin.


#37

Joskus hyviä puheenvuoroja tulee myös ns. vanhojen puolueiden edustajilta. Sinisten tulisi olla avoimia hyville ajatuksille joita kansa voi kannattaa.

Uusiutuvat luonnonvaramme ovat tärkein tulevaisuutemmekin hyvinvoinnin perusta kun niitä viisaasti ja kestävästi hyödynnämme.

Ei meillä ole kuitenkaan varaa jättää luonnonvarojamme käyttämättä.

Vaarallisin esimerkki huonosti valvotuista eduistamme on kaivoslakimme ja toinen on huonosti valvotut jokamiehen oikeutemme jotka on sovittu aikana jolloin kenenkään mieleen ei olisi tullut että niitä käyttävät bisnesmiehet ahneudessaan jopa ihmiskaupan välineenä. Tällä vuosikymmenellä veden puute tuskin yltää siihen mittaan että riitoja käytöstä syntyy mutta koska siitäkään ei ole jokamiehenoikeuksissakaan puhuttu , saattaa asia nousta esille yllättävästi. Silloin toivomme että asiaa olisi ajateltu etukäteen enemmän kuin mineraalivarojemme luovutusta aikoinaan.


#38

On tärkeää, että julkisuudessa olevat poliitikot - esimerkkinä Tiina Elovaara - ovat ehdokkaina eduskuntavaaleissa ja sen avoimesti nyt kertovat. Timo Soinin on ehkä syytäkin poistua parrasvaloista. Tosin - hänen olisi tämä syytä nyt kertoa avoimesti, eikä esiintyä ylimielisen rennosti julkisesti.


(Toivo Kinnunen) #39

Kyllä 1970 luvun Kasvatus opin muuttumiset ovat täysin syyllistettävissä silloisiin Kasvatustapa muutoksiin kuten Tukistamisesta lähtien oli tapana rangaista jopa Kotona ja myös Koulun rehtorinkin ,jos lapsi ei totellut tai teki toisille kiusaa. Nyt esimerkki nykyajasta olin tänään kaupassa ostoksilla ja näin noin 20 metrin päästä neljän noin7-10 vuotiaan nuoren hetttävän lasikaapista leivoksia kaksi kappaletta lattialle ja nuori isä ihan lähellä eikä tehnyt mitään . Sitten näin myyjää ja sanoin että siellä on leivoksia lapset pudottaneet lattialle ihan tahallaan ,niin hän lähti heti korjaamaan ne roskikseen…Toinen tapaus koulun Rehtorille soitin kun kaksi poikaa saivat kiinni yhden samanikäisen joka juoksi pakoon ja huusin heille varoituksen ilmoitan rehtorille ,niin lähtivät karkuun . Mutta eipä rehtori ollutkaan puuttunut asiaan ,kunnykyään ei saakkaan millääntavalla rangaista fyysisesti ketään.Tällainen tyyli on myös tuolla Eduskunnassa räkytetään ja huudellaan joka kyselytunneilla.Ei ihme mitä seuraavina vuosina Suomessakin tapahtuupi. PS . eilinenkin AY pomon yhkaus voi johtaa vaikka millaisiin toimiineikä näy vauhti yhtään laantuvan vaikka Suomi saatiin kuntoon johon oltiin menossa hyvää vauhtia Italian ja Kreikan perässä . Että sävelet ovat nämä tällä hetkellä.


#41

Onneksi osaavat myöhemmin pyytää että heitä piiskattaisiin.:joy: